Publicerat 12 april 2018 i kategorin Artiklar

Nettolöneavdrag för trängselskatt

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig förmån från och med den 1 januari 2018. Förmånen värderas till marknadsvärdet av trängselskatten vid de privata passagerna.

Arbetsgivaren kan ingå avtal med den anställde att han själv ska betala trängselskatterna för den privata körningen, det vill säga det motsvarande belopp som förmånen skulle uppgå till, så att ingen skattepliktig förmån uppkommer.

Skatteverkets modell

Skatteverket redovisar i ett ställningstagande en modell som kan tillämpas utan förmånsbeskattning när en anställd haft körningar som medfört trängselskatt både privat och i tjänsten.

Enligt Skatteverkets modell avtalar arbetsgivaren med den anställde att han genom nettolöneavdrag först betalar ett belopp som motsvarar hela totalbeloppet för trängselskatt enligt beslutet från Transportstyrelsen för bilen i fråga. Vid denna tidpunkt har varken arbetsgivaren eller den anställde kännedom om fördelningen mellan tjänstekörning och privat körning. Sedan har den anställda rätt att med ett avräkningsunderlag som visar vilka passager som avsett tjänstekörning återfå motsvarande delbelopp från arbetsgivaren. Genom detta avtal och i och med att full betalning görs för den privata trängselskatten uppstår ingen skattepliktig förmån, konstaterar Skatteverket.

Som alternativ till ett nettolöneavdrag kan den anställda själv betala skattebeslutet från Transportstyrelsen, och gör därmed ett utlägg för arbetsgivaren motsvarande den del av fakturan som avser tjänsteresor.

Exempel

Ylva som bor i Stockholm är anställd av AB Bil och har en förmånsbil. Under januari påförs trängselskatt för bilen vid både tjänsteresor och privata resor.

AB Bil får i mitten av februari beslutet från Transportstyrelsen med ett totalbelopp på 800 kr, och gör ett nettolöneavdrag med motsvarande belopp på Ylvas lön. Denna betalning till arbetsgivaren avser betalning för förmånen. Ylva har nu en fordran på arbetsgivaren på den del av totalsumman som motsvarar tjänsteresorna, men denna fordran är ännu inte beloppsbestämd.

Ylva upprättar ett underlag för sin fordran med körjournalen som underlag, och som via proportionering av passagerna visar att 300 kr av de 800 kr hon betalat avser trängselskatt vid tjänsteresor. Arbetsgivaren betalar ut beloppet till Ylva. Denna utbetalning avser reglering av den fordran Ylva haft på arbetsgivaren, och avser därför varken lön, kostnadsersättning eller utlägg för utgifter. Utbetalningen föranleder således ingen redovisning till Skatteverket.

AB Bil betalar fakturan från Transportstyrelsen i slutet av mars.

Skatteverkets ställningstagande 2018-02-15

 

Publicerat 17 maj 2023

Skatteförslag på väg ut på remiss

Arbetsgivaravgifter, jobbskatteavdrag, energiskatt, bränsleskatt. De är några av de områden som regeringen nu aviserar och remitterar förslag om inför höstbudgeten.När vårändringsbudgeten presenterades var det skralt med förslag inom skatteområdet. Samtidigt aviserade finansministern att förslag på skatteområdet skulle komma. Inom ramen för Tidöavtalet vill regeringen främja …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Distansjobba utomlands i sommar? Tänk på detta först

Sugen på att stanna kvar och jobba utomlands några månader efter semestern i sommar? Är du byråledare och vill erbjuda distansarbete även utomlands för vara en mer attraktiv arbetsgivare? – Varken lagstiftning eller praxis har hunnit med när det gäller regleringen av distansarbete. Det finns ett antal saker man verkligen måste ha koll på för att det ska bli bra för båda …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Ett steg närmare elstödet

Nu har de svenska reglerna om elstöd till företag beslutats av regeringen. Precis som utlovat kommer företag i elområde 4 att få ersättning med 79 öre per kilowattimme och företag i elområde 3 med 50 öre per kilowattimme. Stödet avser förbrukning under referensperioden oktober 2021–september 2022. Från och med den 30 maj 2023 kan företag ansöka om elstödet hos Skatteverket. …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Viktigaste reglerna för anställdas semesterledighet

Det finns mycket att tänka på för de som planerar personalens semesterledighet. Likaså för dem som ska räkna ut vilken semesterlön som ska betalas ut under ledigheten. Här följer några av de viktigaste reglerna.Semesterlagen innehåller flera tvingande regler om semesterledighet. En anställd måste till exempel ta ut minst 20 semesterdagar i ledighet under året. Detta under …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Viktiga råd vid anställning av sommarvikarier

Att anställa sommarvikarier är inget man ska slarva med. Även om det rör sig om korta anställningar är det mycket att tänka på; särskilt eftersom det är yngre människor utan särskilt mycket arbetslivserfarenhet.Det skiljer sig inte så mycket åt mellan att anställa en sommarvikarie mot en person för en fast anställning, i vart fall inte om man pratar om arbetsrätten och de …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Några avdrag i deklarationen 2023

Nu börjar vi närma oss den 2 maj då inkomstdeklarationen 1 för fysiska personer ska vara inlämnad. Det innebär också att enskilda näringsidkare, delägare i fåmansföretag och handelsbolag ska deklarera om man inte har fått anstånd att lämna deklarationen. I den här artikeln tar vi upp några avdragsfrågor för dig som sålt din bostad och för dig som är enskild …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Proposition dröjer: När slipper vi papperskvitton?

En av de vanligaste frågorna vi får när vi träffar medlemmar är ”hur gick det med moderniseringen av bokföringslagen?” Svaret från klimat- och näringslivsdepartementet dröjer, men Srf konsulterna följer noga ärendet.Ni kanske minns utredningen (SOU 2021:60 ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen”) där Srf konsulternas Maria Albanese och …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Skattereduktioner i årets deklarationer för företag och privatpersoner

En fysisk person kan få upp till 15 olika skattereduktioner. En juridisk person kan få två skattereduktioner. För att kunna utnyttja skattereduktionerna behöver det finnas tillräckligt med skatt att avräkna skattereduktionen mot. I den här artikeln går vi igenom tre av skattereduktionerna som innehåller nyheter inför årets deklaration.Skattereduktion för investeringar i …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Kontrollera och se över uppgifterna i deklarationen

Förra vecka den 14 mars öppnade Skatteverket möjligheten att lämna in inkomstdeklaration 1 för fysiska personer. Det är startskottet för deklarationstider för företag och fysiska personer. Redan första dygnet deklarerade över 1 miljon personer! Idag en vecka senare har över 2 miljoner personer deklarerat. Vi kommer under de närmsta veckorna ge tips och nyheter om årets …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Skriv under flera arbetsgivardeklarationer samtidigt

Nu kan du som lönekonsult eller redovisningskonsult skriva under flera arbetsgivardeklarationer digitalt vid ett och samma tillfälle. – Det har varit ett flertal juridiska och tekniska problem att lösa på vägen hit, så det känns mycket bra att nu kunna erbjuda den här tjänsten. Vi vet att marknaden starkt efterfrågar den, konstaterar Monica Gyllander, verksamhetsutvecklare vid …

Läs mer

Gå till startsidan