Nettolöneavdrag för trängselskatt

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig förmån från och med den 1 januari 2018. Förmånen värderas till marknadsvärdet av trängselskatten vid de privata passagerna.

Arbetsgivaren kan ingå avtal med den anställde att han själv ska betala trängselskatterna för den privata körningen, det vill säga det motsvarande belopp som förmånen skulle uppgå till, så att ingen skattepliktig förmån uppkommer.

Skatteverkets modell

Skatteverket redovisar i ett ställningstagande en modell som kan tillämpas utan förmånsbeskattning när en anställd haft körningar som medfört trängselskatt både privat och i tjänsten.

Enligt Skatteverkets modell avtalar arbetsgivaren med den anställde att han genom nettolöneavdrag först betalar ett belopp som motsvarar hela totalbeloppet för trängselskatt enligt beslutet från Transportstyrelsen för bilen i fråga. Vid denna tidpunkt har varken arbetsgivaren eller den anställde kännedom om fördelningen mellan tjänstekörning och privat körning. Sedan har den anställda rätt att med ett avräkningsunderlag som visar vilka passager som avsett tjänstekörning återfå motsvarande delbelopp från arbetsgivaren. Genom detta avtal och i och med att full betalning görs för den privata trängselskatten uppstår ingen skattepliktig förmån, konstaterar Skatteverket.

Som alternativ till ett nettolöneavdrag kan den anställda själv betala skattebeslutet från Transportstyrelsen, och gör därmed ett utlägg för arbetsgivaren motsvarande den del av fakturan som avser tjänsteresor.

Exempel

Ylva som bor i Stockholm är anställd av AB Bil och har en förmånsbil. Under januari påförs trängselskatt för bilen vid både tjänsteresor och privata resor.

AB Bil får i mitten av februari beslutet från Transportstyrelsen med ett totalbelopp på 800 kr, och gör ett nettolöneavdrag med motsvarande belopp på Ylvas lön. Denna betalning till arbetsgivaren avser betalning för förmånen. Ylva har nu en fordran på arbetsgivaren på den del av totalsumman som motsvarar tjänsteresorna, men denna fordran är ännu inte beloppsbestämd.

Ylva upprättar ett underlag för sin fordran med körjournalen som underlag, och som via proportionering av passagerna visar att 300 kr av de 800 kr hon betalat avser trängselskatt vid tjänsteresor. Arbetsgivaren betalar ut beloppet till Ylva. Denna utbetalning avser reglering av den fordran Ylva haft på arbetsgivaren, och avser därför varken lön, kostnadsersättning eller utlägg för utgifter. Utbetalningen föranleder således ingen redovisning till Skatteverket.

AB Bil betalar fakturan från Transportstyrelsen i slutet av mars.

Skatteverkets ställningstagande 2018-02-15

 Julgåvor – vad gäller i år?

Inga nya beloppsgränser för julklappar till de anställda – utan det är fortfarande högst 500 kronor som gäller för att gåvan ska vara skattefri för de anställda. Visst finns det …

Semesterledighet vid hel sjukskrivning – är det möjligt?

Det korta svaret är nej. Man kan inte ha två ledighetsorsaker samtidigt. Dessutom är grundsyftet med semesterledighet att man som anställd ska vara ledig för vila och rekreation. Något som …

Undvik kvarskatt nästa år

Kvarskatt och höjda kostnadsräntor har under hösten fått stor uppmärksamhet. Många pensionärer har fått kvarskatt, bland annat 57:orna som har hamnat i kläm avseende skattereglerna. Den …

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Regeringen höjer försörjningskravet för arbetstillstånd som ett steg mot mer rättvisa arbetsvillkor.Försörjningskravet, som innebär att inkomsten måste täcka både boendekostnader och …

Fick du slutskattebeskedet i augusti?

Då är snart dags att betala kvarskatten – senast den 13 november ska den vara betald. För att få en mer korrekt debiterad preliminärskatt framöver kan man behöva en preliminär …

Höjt prisbasbelopp – så påverkas du!

Nu har regeringen beslutat om prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2024. Men vilken betydelse har prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet? Regeringen har även valt …

Räkenskapsår behöver inte alltid betyda kalenderår

Under sommaren lämnade aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår, in årsredovisningen till Bolagsverket och inkomstdeklarationen till Skatteverket. Att räkenskapsåret motsvarar …

Höstaktuellt om semester

Har man kalenderår som semesterår kan det vara bra att nu gå igenom kvarvarande semesterdagar och planera för när sådana dagar som inte får sparas ska tas ut.Som anställd och arbetsgivare …

Inkomster från försäljning av privata tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Eller rensade du kanske rent av garaget och sålde prylarna? Nu kan Skatteverket få kontrolluppgifter från dina …

Inkomster från uthyrning av olika tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Som vi har skrivit om i en tidigare artikel kommer Skatteverket även att få kontrolluppgifter från plattformsföretag …

Senaste nytt