Integritetspolicy

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Ekonomipartner i Söderköping AB, organisationsnummer 556927-3799, är personuppgiftsansvariga för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter utifrån kundrelationer, leverantörsrelationer, anställning samt prenumerationer. Personuppgifter kan sparas till exempel när du anlitar oss för vissa tjänster och utför tjänster åt oss. Vår webbplats kan komma att spara cookies, men dessa är till för att öka användarvänligheten på webbplatsen, och används alltså inte till marknadsföring eller liknande aktiviteter.

De personuppgifter som vi samlar om dig syftar till att kunna upprätthålla avtal, överenskommelser samt att följa lagstiftning.

 

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Utöver de uppgifter du lämnar direkt till oss, kan vi komma att samla in personuppgifter från en tredje part. Dessa kan vara kontaktuppgifter från offentliga register, kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut och upplysningsföretag.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Personuppgifter delas endast med tredje parter som är essentiella för att uppfylla avtal och överenskommelser ni ingått med oss. Detta innebär främst IT-tjänster, dvs. företag som hanterar drift, teknisk support samt underhåll av våra IT-lösningar.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som anses nödvändigt för respektive ändamål, eller så länge som lagen kräver att de ska sparas.

 

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter att rätta, radera, begränsa samt ta del av, vissa personuppgifter som vi behandlar. Du kan läsa mer om hur långt dessa rättigheter sträcker sig på Datainspektionens hemsida (https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/).

 

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen/Dataskyddsmyndigheten.

 

Hur informeras du om ändringar och uppdateringar i integritetspolicyn?

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-28

Senaste nytt